แนะนำบทเรียนวิทยาศาสตร์(ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา)


ขอบข่ายการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

ต้นตาลบ้านเรา

การบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ

  1. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เช่น  จำนวน  การชั่ง  การตวง  การวัด  การจัดกระทำข้อมูล
  2. สาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เช่น  การฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน
  3. สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  เช่น  สภาพภูมิศาสตร์
  4. สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เช่น  การแปรรูปอาหาร  การใช้คอมพิวเตอร์
  5. สาระการเรียนรู้สุขศึกษา  เช่น  การดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย
  6. สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  เช่น  การสืบค้นจากข้อมูลจากเครื่องข่ายอินเทอร์เน็ต                    7.สาระการเรียนรู้ศิลปะเช่น การนำเสนอข้อมูล  การสำรวจจากการวาดภาพ

สาระการเรียนรู้

  1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
  2. ระบบนิเวศของต้นตาลโตนด
  3. ประโยชน์ของต้นตาลโตนด

กระบวนการเรียนรู้

1. กิจกรรมภาคสนาม

2. กิจกรรมการสังเกต

3. กิจกรรมการสำรวจ

4. กิจกรรมการสืบค้นข้อมูล

5. กิจกรรมการทดลอง

6. กิจกรรมโครงงาน

วิทยาศาสตร์

ฯลฯ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: