ใบความรู้เรื่องต้นตาลโตนด

ใบความรู้ เรื่องต้นตาลโตนด

การสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตาลโตนด

ของเกษตรกร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

กลุ่มวิชาการพัทลุง สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่8

———————————

 

                ตาลโตนดเป็นพืชท้องถิ่นดั้งเดิมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และนับวันจะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น จัดเป็นพืชที่มีความยั่งยืนสูงทั้งทางด้านความเหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ความมั่งคงด้านราคาและมูลค่าผลผลิต  การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำตาลโตนดของเกษตรกร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาการผลิตต่อไป วิธีการสำรวจใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก็บข้อมูลจากเกษตรกร 34 คน ในเขตพื้นที่ตำบลท่าหิน พบว่า เกษตรกรที่ประกอบอาชีพปีนต้นตาลจะมีอายุ 30-70 ปี แต่ช่วงที่ทำได้ดีคือ 30-40 ปี เพราะมีร่างกายแข็งแรง ส่วนคนที่ทำมานานอายุมากลูกหลานมักไม่สนับสนุนให้ทำเพราะเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตราย 

1. พันธุ์

เกษตรกรจำแนกได้ 2 พันธุ์คือ ตาลโตนดข้าว ลูกเล็ก สีขาว นิยมนำผลไปประกอบอาหารประเภทยำ (ยำหัวโหนด) แกง เมื่อผลแก่นิยมไปเผาทำเป็นถ่าน และ ตาลโตนดกา  ลูกใหญ่ สีดำ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกตาลโตนดกา เหมาะสำหรับรับประทานผลสด นำไปทำอาหารประเภทของหวาน คาบตาล(เก็บน้ำตาลสด) ให้น้ำตาลสดมาก

1.    เพศ                               

     การแบ่งเพศตาลโตนดมี 3 ชนิด ต้นผู้ ต้นตัวเมีย ต้นกะเทย  เกษตรกรต้องการต้นตัวเมีย เนื่องจากให้ผลได้ คาบตาลได้ ขณะที่ต้นผู้คาบตาลได้อย่างเดียว เช่นเดียวกับต้นกะเทยคือ ไม่มีผลตาล

2.    การจำแนกเมล็ดต้นตัวผู้หรือเมล็ดต้นตัวเมีย

       เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่สามารถจำแนกเพศได้ จนกว่าต้นตาลโตนดนั้นออกงวงหรือออกผลเท่านั้น  แต่มีเกษตรกรหลายรายบอกว่าคนสมัยก่อนจะดูที่เมล็ดคือเมล็ดต้นผู้จะมีร่องเป็นเหลี่ยม เมล็ดต้นเมียจะแบบ แต่มีเกษตรกรเพียง 1 ราย บอกว่าเมล็ดต้นผู้น่าจะแบน เมล็ดต้นเมียน่าจะมีร่องเป็นเหลี่ยม เนื่องจากเคยนำไปปลูกประมาณ 25 ปี ต้นตาลโตนดนั้นออกมาเป็นต้นผู้ทั้งหมด

3.    การปลูก

เกษตรกรเกือบทั้งหมดเก็บผลผลิตหรือคาบตาลจากต้นที่พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ปลูกไว้ ส่วนต้นที่เริ่มปลูกใหม่พอมีบ้าง แต่ยังไม่ได้รับผล ระยะเวลาจากการปลูกจนสามารถคาบตาลหรือเก็บผลตาลได้อย่างต่ำ 25 ปีขึ้นไป  รายที่ปลูกใหม่จะเลือกเมล็ดพันธุ์จากต้นที่สมบูรณ์ ให้น้ำตาลมาก ผลใหญ่ ใบเขียว ก้านแข็งแรง งวงใหญ่  เมื่อผลตาลสุกแห้งนำมาฝังดิน หรือบางรายนำมาเพาะไว้ในที่ชื้นประมาณ 3 สัปดาห์รากจะงอกแล้วจะนำไปฝังบนคันนาต่อไป ขุดหลุมพอฝังดินได้   เกษตกรคิดว่าน่าจะปลูกระยะ 3-5 เมตร เชื่อว่าจะได้ต้นตาลโตนดที่สมบูรณ์ ไม้ลำต้นตรง ขายได้ราคาดีกว่า ใบชนกันพอดี

                ด้านการเลือกพื้นที่ปลูก จะปลูกเป็นแถวบนคันนา และเชื่อว่าทิศทางของแสงไม่มีผลต่อการให้น้ำตาล การปลูกบนคันนาจะใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เกษตรกรหลายรายบอกว่าถ้าคันนาสูง ต้นตาลโตนดจะขึ้นสวยงาม นาไหนที่ใส่ปุ๋ยข้าวในนามากสมบูรณ์ สังเกตได้ว่าต้นตาลโตนดบนริมคันนานั้นจะอ้วน ใบเขียวให้น้ำตาลมาก จึงเชื่อว่าการใส่ปุ๋ยข้าวมีผลกับต้นตาลโตนดพอสมควร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: