ตัวชี้วัด ป.5 (คณิตศาสตร์)

สาระที่๑  จำนวนและการดำเนินการ                                                                                                                                                                                            มาตรฐาน ค ๑.๒    เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ
และใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

นักเรียนรู้อะไร/ทำอะไรได้

ทักษะการคิด

ชิ้นงาน/ภาระงาน

แนวการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด 

๑.  บวก ลบ คูณ หาร

และบวก ลบ
คูณ

ระคนของเศษส่วน

พร้อมทั้งตระหนัก

ถึงความสมเหตุ

สมผลของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 นักเรียนรู้อะไร

การบวกหรือการลบ

เศษส่วนสองจำนวนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากัน
ต้องทำตัวส่วนเท่ากันก่อนแล้วจึงบวกลบกัน
โดยใช้หลักการการบวกลบเศษส่วนที่มีตัวส่วน-เท่ากัน
การคูณเศษส่วนทำได้โดยการนำตัวเศษคูณกับตัวเศษและตัวส่วนคูณกับตัวส่วน  การหารเศษส่วนทำได้โดยนำตัวตั้งคูณกับส่วนกลับของตัวหาร

นักเรียนทำอะไรได้

๑.
บวกและลบเศษส่วนที่ตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของตัวส่วนอีกตัวหนึ่งได้

๒.
คูณเศษส่วนกับจำนวนนับได้

๓.
คูณเศษส่วนกับเศษส่วนได้

๔.
หารเศษส่วนด้วยจำนวนนับได้

๕.
หารจำนวนนับด้วยเศษส่วนได้

๖.
หารเศษส่วนด้วยเศษส่วนได้

๗.
หาผลลัพธ์บวก ลบ คูณ หารเศษส่วนได้

๘.พิจารณาถึงความสม

เหตุสมผลของคำตอบได้

 

๑.  ทักษะการแปลความ

๒.
ทักษะการให้เหตุผล

 

๑.
เขียนแสดงวิธีการบวก ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคนของเศษส่วน

๒.
เขียนอธิบายให้เหตุผลถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

๑.
ทำความเข้าใจความหมาย

๒.
หาวิธีการนำเสนอความหมาย

๓. แสดงวิธีการบวก
ลบ คูณ หาร และบวก ลบ คูณระคน

๔.
ฝึกปฏิบัติโดยทำชิ้นงาน

๕.
สรุปและเรียบเรียงหลักเกณฑ์ วิธีการ

๖.
พิจารณาให้เหตุผลความสมเหตุสมผลของคำตอบ

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: