บทความ

เรียนๆ เล่นๆ เป็นความรู้            

                                                                                                                                                                               ศิริพร  สุคนธ์  โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 1

…………………………………………………………………..

         โรงเรียนวัดเกาะถ้ำเป็นโรงเรียนขนาดกลางที่มีนักเรียนเรียนร่วม   จำนวน  24  คนในจำนวนนี้โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ทุนละ 5,000  บาทจำนวน  3  คน   โดยเป็นเด็ก   ประเภท ออทิสติก  จำนวน  2  คน  เด็กประเภท ซ้ำซ้อน จำนวน  1  คน   ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ใช้โครงสร้าง SEAT ในการบริหารจัดการ และนักเรียนทั้ง 16 คน จะได้รับการพัฒนาตามแผน IEP และแผน IIP

นอกจากการพัฒนานักเรียนเรียนร่วมตามตารางการเรียนรู้ปกติทั้งในสาระภาษาไทยและคณิตศาสตร์  ณ ห้องการศึกษาพิเศษ หรือเรียนร่วมในสาระอื่นๆกับนักเรียนทั่วไปในห้อง   ในช่วงพักกลางวันจะเป็นเวลาแห่งการรอคอยของนักเรียนเรียนร่วม  เพราะข้าพเจ้าและครูผู้รับผิดชอบโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง  โดยโรงเรียนจะมีคุณครูที่เรียนจบสาขาคหกรรมหลายท่านคอยชี้แนะ  แต่ในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านั้น ผู้รับผิดชอบจะไปศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของกิจกรรมเพื่อให้มีความรู้ที่ถูกต้อง       รวมทั้งศึกษาเทคนิควิธีสอนต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนเรียนร่วม     เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน     การใช้เกม     เป็นต้น   โดยเฉพาะ นักเรียนออทิสติกและนักเรียนที่มีความซ้ำซ้อน  ให้เกิดการเรียนรู้   ดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้เลือกจัดกิจกรรมแบบเรียนๆ เล่นๆ เป็นความรู้   เพื่อพัฒนาด้านสมาธิ ความมีวินัย  การช่วยเหลือ  ความคิดสร้างสรรค์  เป็นต้น โดยไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าว และที่กล่าวว่าเป็นเวลาแห่งการรอคอยของนักเรียนเรียนร่วม        เพราะคุณครูจะมีตารางการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละห้องเรียน ในแต่ละวัน    ซึ่ง เด็กๆจะรอปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอย่างตั้งใจ  การจัดกิจกรรม เรียนๆ เล่นๆเป็นความรู้ในช่วงพักกลางวัน จึง เป็นวิธีหนึ่งที่โรงเรียนได้ดำเนินการ  ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีคุณครูหลายท่านมาร่วมกิจกรรมกับนักเรียน เช่น ครูประจำชั้น  ครูวิชาการโรงเรียน  หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนเรียนร่วมให้ดียิ่งขึ้น    กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านกระบวนการแบบเรียนๆเล่นๆของโรงเรียนวัดเกาะถ้ำในช่วงพักกลางวัน            กิจกรรมผ้ามัดย้อม พัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ จากการออกแบบการมัด  การสังเกต             การทดลอง         กิจกรรมการเล่นหมากฮอส  พัฒนาการมีสมาธิ  การมีวินัย  กฏกติกาการเล่น             กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้แต่งป้ายนิเทศ  พัฒนาการมีสมาธิ  การมีวินัย  ความคิดสร้างสรรค์     กิจกรรมการประดิษฐ์โคมไฟจากขวดพลาสติก  พัฒนาการมีสมาธิ  การมีวินัย  ความคิดสร้างสรรค์     เป็นต้น

5 responses to this post.

 1. เยี่ยมเลยค่ะ ครูโป่ง…

  ตอบกลับ

 2. แวะมาเยี่ยมค่ะพี่โป่ง ขยันอัพเว็บจังพี่สาวเรา อย่าลืมส่งโครงงานให้น้องนะคะ คิดถึงมากค่ะ
  ของฝากอร่อยมากกกกก

  ตอบกลับ

 3. Posted by ภัทราวรรณ on ตุลาคม 18, 2011 at 8:45 am

  น่าสนใจมากคะ เป็นประโยชน์มาก

  ตอบกลับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: